به ما بپیوندید

معرفی پرسنل

       حامد رضازاد

مدیر عامل: حامد رضازاد (مهندس کامپیوتر- نرم افزار)

سید علی سید حمزه

عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره: سید علی سید حمزه (مهندس کامپیوتر - نرم افزار)

جواد خسروپوری

عضو هیئت مدیره و مسئول امور مالی: جواد خسروپوری (مهندس کامپیوتر - سخت افزار)

حمید ابراهیمی

کارشناس سایت، برنامه نویس و امنیت: حمید ابراهیمی (مهندس کامیپوتر - نرم افزار)

مرضیه حیدری نیا

کارشناس نرم افزار، برنامه نویس و پشتیبانی: مرضیه حیدری نیا (مهندس کامپپوتر نرم افزار)