به ما بپیوندید

پشتیبانی نرم افزار

تولید یک نرم افزار پس از طی مراحل طراحی و تست به مهمترین مرحله یعنی استقرار و پشتیبانی می رسد. در واقع پشتیبانی و نگهداری از نرم افزار یکی از مهمترین چالش های شرکت های تولید نرم افزار می باشد چرا که در این قسمت عملکرد سیستم برای مدتی مورد بررسی قرار می گیرد تا از تطابق عملکرد واقعی نرم افزار با نیازهای کاربر اطمینان حاصل گردد. در این فاز ممکن است نیاز به ارتقا یا درج کدهای جدید و رفع مشکلات و باگ های موجود و مسائل پوشش داده نشده، باشد. پس از نصب و اجرا و آموزش به کاربران، نرم افزار برای مدت معینی به منظور حفظ کارایی و تداوم سرویس دهی مورد تست نهایی قرار می گیرد.

images

 

 

seo-support خدمات پشتیبانی شرکت آرشام:

تغییرات خاص بر روی نرم افزار بسته به نیاز مشتری

انجام عملیات تکمیلی و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئی به نیازهای جدید

رفع اشکالات و باگ های موجود جهت بهره برداری مطلوب

انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی مطمئن آنها

ارایه آخرین ویرایش های نرم افزارکه توسط تیم فنی، طراحی و پیاده سازی میگردد و نصب و راه اندازی این ویرایش ها برروی کامپیوترهای کارفرما